Personeelsmiddelen

GRI
Indicator LA1

 

 

 

 

 

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per niveau (toestand 31.12.2013)

Algemene administraties

Niveau A B C D  
AAFisc 2.973 3.001 2.417 807 9.198
AAD&A 533 1.183 1.363 580 3.659
AAII 686 856 1.011 260 2.813
AABBI 357 190 42 17 606
AAPD 884 1.224 1.502 292 3.902
AAThes 124 167 145 54 490
Totaal 5.557 6.621 6.480 2.010 20.668

Stafdiensten

Niveau A B C D  
BEO 75 20 19 12 126
B&B 82 32 31 11 156
P&O 273 242 250 76 841
ICT 155 218 48 22 443
SL 75 140 221 276 712
Totaal 660 652 569 397 2.278

Autonome diensten

Niveau A B C D  
DVB 103 70 17   190
Fiscale Bemiddelingsdienst 24 6 3   33
Totaal 127 76 20   223

Diensten van de voorzitter

Niveau A B C D  
Voorzitter van het Directiecomité 20 9 2 2 33
SCC 49 8 7   64
MKDV 29 38 37 8 112
DO 3       3
Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen 3 1     4
Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit 2 1     3
Centrale Juridische Dienst 7 1     8
Beheer van Persoonlijke Gegevens 3 1 1   5
Interne Auditdienst 4   1   5
Privacy 3       3
Totaal 123 59 48 10 240

 

Niveau A B C D  
Algemeen totaal 6.467 7.408 7.117 2.417 23.409

 

Aantallen in effectieven.

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel (respectievelijk 993 en 799 personen) is in deze tabel niet opgenomen.

Deze tabel is gebaseerd op de 'Integratielijst' die maandelijks geüpdatet wordt. Dat is de database die de nieuwe structuur van de FOD Financiën weerspiegelt (KB van 03.12.2009).

 

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per statuut (toestand op 31.12.2013)

Algemene administraties

Statuut Contractuelen Rosetta Statutairen  
AAFisc 656 47 8.495 9.198
AAD&A 228 24 3.407 3.659
AAII 243 21 2.549 2.813
AABBI 6   600 606
AAPD 519 49 3.334 3.902
AAThes 76 3 411 490
Totaal 1.728 144 18.796 20.668

Stafdiensten

Staturt Contractuelen Rosetta Statutairen  
BEO 16 6 104 126
B&B 18 4 134 156
P&O 99 15 727 841
ICT 22 3 418 443
SL 171 55 486 712
Totaal 326 83 1.869 2.278

Autonome diensten

Statuut Contractuelen Rosetta Statutairen  
DVB 4   186 190
Fiscale Bemiddelingsdienst 1   32 33
Totaal 5   218 223

Diensten van de voorzitter

Statuut Contractuelen Rosetta Statutairen  
Voorzitter van het Directiecomité 4 5 24 33
SCC 5 2 57 64
MKDV 22   90 112
DO 1   2 3
Fiscaliteit van de Buitlenlandse Investeringen     4 4
Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit     3 3
Centrale Juridische Dienst     8 8
Beheer van Persoonlijke Gegevens     5 5
Interne Auditdienst     5 5
Privacy 1   2 3
Totaal 33 7 200 240

 

Statuut Contractuelen Rosetta Statutairen  
Totaal 2.092 234 21.083 23.409

 

Aantallen in effectieven.

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel (respectievelijk 993 en 799 personen) is in deze tabel niet opgenomen.

Deze tabel is gebaseerd op de 'Integratielijst' die maandelijks geüpdatet wordt. Dat is de database die de nieuwe structuur van de FOD Financiën weerspiegelt (KB van 03.12.2009).

 

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per leeftijd (toestand 31.12.2013)

Algemene administratie

Leeftijd 18-25 26-35 35-45 46-55 55-60 60+  
AAFisc 122 935 2.168 3.350 2.121 502 9.198
AAD&A 163 581 635 1.143 961 176 3.659
AAII 36 393 564 1.074 632 114 2.813
AABBI 15 157 161 165 96 12 606
AAPD 105 557 753 1.277 947 263 3.902
AAThes 7 59 78 205 111 30 490
Totaal 448 2.682 4.359 7.214 4.868 1.097 20.668

Stafdiensten

Leeftijd 18-25 26-35 35-45 46-55 55-60 60+  
BEO 7 22 25 34 27 11 126
B&B 7 42 36 50 18 3 156
P&O 19 112 182 294 199 35 841
ICT 3 109 118 146 53 14 443
SL 59 92 116 253 155 37 712
Totaal 95 377 477 777 452 100 2.278

Autonome diensten

Leeftijd 18-25 26-35 35-45 46-55 55-60 60+  
DVB 20 61 53 37 16 3 190
Fiscale Bemiddelingsdienst   4 9 12 7 1 33
Totaal 20 65 62 49 23 4 223

Diensten van de voorzitter

Leeftijd 18-25 26-35 35-45 46-55 55-60 60+  
Voorzitter van het Directiecomité 7 6 7 4 5 4 33
SCC 4 26 17 14 2 1 64
MKDV   21 38 32 17 4 112
DO   2   1     3
Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen       2 2   4
Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit       1 1 1 3
Centrale Juridische Dienst   1 1 4 1 1 8
Beheer van Persoonlijke Gegevens   1 1 3     5
Interne Auditdienst     1 1 2 1 5
Privacy     2 1     3
Totaal 11 57 67 63 30 12 240

 

Leeftijd 18-25 26-35 35-45 46-55 55-60 60+  
Algemeen totaal 574 3.181 4.965 8.103 5.373 1.213 23.409

 

Aantallen in effectieven.

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel (respectievelijk 993 en 799 personen) is in deze tabel niet opgenomen.

Deze tabel is gebaseerd op de 'Integratielijst' die maandelijks geüpdatet wordt. Dat is de database die de nieuwe structuur van de FOD Financiën weerspiegelt (KB van 03.12.2009).

 

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per taalrol (toestand op 31.12.2013)

Algemene administraties

Algemene administraties
Taal FR D NL  
AAFisc 3.970 81 5.147 9.198
AAD&A 1.072 50 2.537 3.659
AAII 1.339 27 1.447 2.813
AABBI 248   358 606
AAPD 1.735 45 2.122 3.902
AAThes 247   243 490
Totaal 8.611 203 11.854 20.668

Stafdiensten

Stafdienst
Taal FR D NL  
BEO 66 1 59 126
B&B 71   85 156
P&O 420 4 417 841
ICT 228   215 443
SL 297 2 413 712
Totaal 1.082 7 1.189 2.278

Autonome diensten

Autonome diensten
Taal FR D NL  
DVB 84   106 190
Fiscale Bemiddelingsdienst 16   17 33
Totaal 100   123 223

Diensten van de voorzitter

Diensten van de voorzitter
Taal FR D NL  
Voorzitter van de Directiecomité 15   18 33
SCC 29   35 64
MKDV 62   50 112
DO 1   2 3
Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen 2   2 4
Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit 2   1 3
Centrale Rechtskundige Dienst 4   4 8
Beheer van Persoonlijke Gegevens 3   2 5
Interne Auditdienst 1   4 5
Privacy 3     3
Totaal 122   118 240

 

Algemeen totaal
Taal FR D NL  
Algemeen totaal 9.915 210 13.284 23.409

 

Aantallen in effectieven.

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel (respectievelijk 993 en 799 personen) is in deze tabel niet opgenomen.

Deze tabel is gebaseerd op de 'Integratielijst' die maandelijks geüpdatet wordt. Dat is de database die de nieuwe structuur van de FOD Financiën weerspiegelt (KB van 03.12.2009).

 

Opdeling van het personeel per geslacht

Opdeling van het personeel per arbeidsregime

Opdeling van het personeel per werkplaats per provincie

Opdeling van het personeel per woonplaats

(GRI - Indicator LA1)

language: 
fr
language: 
fr