Overzicht van de stakeholders van de FOD Financiën

GRI
Internen - Hoofdzetel + 328 externe kantoren
Medewerkers
Stafdiensten
Algemene administraties
Diensten van de Voorzitter
Autonome diensten
Burgers, belastingplichtigen - belastingschuldigen, syndicaten
 
Institutionele partners en Burgerlijke vennootschap
Kanselarij van de Eerste Minister
Kabinetten
Regering
Parlement
Vereniging van Steden en Gemeenten
Provincies
Regio's
Gemeenschappen
Federale overheidsdiensten
Programmatorische federale overheidsdiensten
Inspectie van Financiën
Europese Unie
Europese Instellingen
Belgischeen buitenlandse Kamers van Koophandel
Ambassades, consulaten
Rekenkamer
Grenscommissies
Vietnamees Kadaster
Politie, Interpol, Europol
Bedrijven, gemeenschappen
Federaties van bedrijven
Belgische bedrijven
Buitenlandse bedrijven
Transportbedrijven
Verenigingen
NGO's
Sportclubs
Mutualiteiten
Banken
OCMW's
De Post
Wetenschappers, specialisten en experten
Universiteiten
Gerechtsdeurwaarders, notarissen, schuldbemiddelaars
Advocaten, rechtbanken, gerechtshoven
Architecten, landmeters
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Onderzoekscentra
Experten (PB, Ven.B., btw, boekhouding ...)
Consultancy bureaus (IT, Business ...)
Media, pers
 
Leveranciers en schuldeisers
 

 

language: 
fr
language: 
fr