Ethiek en deontologie in de belangstelling

DienstverleningGRI
Indicator SO4 - Sinds 2013 hebben de ambtenaren van de FOD Financiën een deontologische leidraad. De interne wil om de medewerkers te sensibiliseren, de wens om de bestaande informatie te actualiseren en de resultaten van een audit van het Rekenhof over de integriteit van de fiscale administraties liggen aan de grondslag van deze deontologische leidraad. Die laat toe om een gecoördineerd beleid over ethiek te voeren binnen de FOD Financiën.

Meer een gids dan een verzameling regels

Deontologie is bij de FOD Financiën zeker niet nieuw. Het is geen toeval dat de waarden van de FOD Financiën ‘correct’, ‘dienstbaar’ en ‘gedreven’ zijn maar ook ‘integer’. Met een deontologische leidraad wil het Directiecomité vooral de mentaliteit en de houding van de medewerkers harmoniseren, ongeacht de dienst waarin ze werken. Het werd snel duidelijk dat een normatief optreden niet tot de beste oplossing zou leiden. Guy Vandeput, secretaris van het Directiecomité, verduidelijkt dat de werkgroep die aan de basis ligt van het project de voorkeur gaf aan een gids ‘om het personeel bij te staan en die niet moet worden gebruikt als een dwingend instrument. Hiervoor kan eerder een beroep worden gedaan op het statuut’.

In de eerste plaats de praktijk

De deontologische leidraad is de vrucht van teamwerk met de steun van het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie van de FOD Budget en Beheerscontrole.

De leidraad is een document van een twintigtal bladzijden dat de bestaande verspreide informatie samenbrengt, sorteert, nutteloze herhalingen vermijdt en de teksten vereenvoudigt. Het moet een actueel en evoluerend document worden. Het verwijst naar reglementaire teksten zoals deze van de OESO, van de Europese Unie of van andere internationale instellingen en ook naar interne bronnen zoals de ICT-code of de specifieke omzendbrieven van de Douane & Accijnzen, de Thesaurie …

Het is een praktisch werkinstrument, een referentiekader, een gids die de personeelsleden kunnen gebruiken wanneer ze keuzes moeten maken.

Een duurzame waarde

Om een betrouwbaar werkinstrument te kunnen zijn, moet de deontologische leidraad kunnen evolueren. Bepaalde thema’s zijn afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen (technische, ethische, wettelijke …). Het gaat dus om een project op lange termijn dat voortdurend moet worden bijgeschaafd.

(GRI - Indicator SO4)

language: 
fr
language: 
fr