Dienstwagens in 2013

GRI
Indicator EN29 - In 2013 had de FOD Financiën 723 voertuigen (personenwagens, bestelwagens, moto's, vrachtwagens, minibussen). Zij behoren tot de verschillende administraties en diensten maar het merendeel zijn voertuigen van de Douane of zijn dienstwagens.
  2011 2012 2013
Aantal voertuigen 745 729 723

We hebben onze autovloot met 2,95% verminderd ten opzichte van 2011 en met 0,82% ten opzichte van 2012.

Voor het reële brandstofverbruik hebben we ons gebaseerd op de facturen van 2011, 2012 en 2013. We moeten een onderscheid maken tussen de hoeveelheden benzine en diesel.

  2011 2012 2013
Verbruik in liter Kost in euro incl. btw Verbruik in liter Kost in euro incl. btw Verbruik in liter Kost in euro incl. btw
Benzine 198.198 298.051 181.345 288.601 168.425 260.663
Diesel 421.903 562.063 419.084 581.685 371.672 495.145

Voor het jaar 2013 is ons benzineverbruik gedaald met 7,1% ten opzichte van 2012. Zo daalde de kost met 9,6%.

Voor het jaar 2013 is ons dieselverbruik gedaald met 11,3% ten opzichte van 2012 (wat een kostendaling an 14,8% betekende).

De 'CO2-gids van de auto 2011-2012' nleert ons het volgende:

  • benzine: 2.300 g CO2 per liter
  • diesel: 2.688 g CO2 per liter

Op basis van die informatie kunnen we afleiden dat onze CO2-uitstoot 1.543.591 kg bedroeg in 2012 en 1.386.432 kg in 2013. We registreren dus een daling van de CO2-uitstoot van 10,18% van onze dienstvoertuigen tijdens hun verplaatsingen.

Nog enkele bijkomende cijfers voor 2011 - 2012 - 2013:

  2011 2012 2013
Aantal buitenlandse dienstopdrachten 775 opdrachten (hetzij 300 met de trein, 20 met de auto en 455 met het vliegtuig 699 opdrachten (hetzij 274 met de trein, 20 met de auto en 405 met het vliegtuig) 721 opdrachten (hetzij 315 met de trein, 41 met de auto en 365 met het vliegtuig)
Aantal uitgedeelde treinbiljetten 71.652 biljetten / Opmerking: volgens de NMBS komt één treinbiljet overeen met ongeveer 60 kilometer 81.500 biljetten / Opmerking: volgens de NMBS komt één treinbiljet overeen met ongeveer 60 kilometer 57.000 biljetten / Opmerking: volgens de NMBS komt één treinbiljet overeen met ongeveer 60 kilometer

Dienstopdrachten in het buitenland hebben hoofdzakelijk te maken met opleidingen, conferenties, vergaderingen met andere buitenlandse administraties of met privébedrijven, workshops, congressen, seminaries, roadshows, raden, fora, andere vergaderingen … Zij slaan op alle administraties en diensten maar toch vooral op de AAFisc en de AAD&A.

Na een daling van de buitenlandse dienstopdrachten in 2012, zien we opnieuw een toename voor het jaar 2013.

Toch blijven wij ons inspannen om de opdrachten per vliegtuig te beperken: in 2013 zijn die gedaald met 19,78% ten opzichte van 2011 en met 9,87% ten opzichte van 2012.

(GRI - Indicator EN29)

language: 
fr
language: 
fr