De douane bestrijdt de illegale handel van goederen op het internet

DienstverleningEfficiëntieGRI
Indicator SO4 - De nieuwe handelspraktijken maken meer en meer gebruik van het internet. De illegale handel van goederen dus ook. De AAD&A heeft een cybersquad-cel opgericht om de invoer van illegale goederen via het internet te bestrijden.

Deze cel bestaat sinds 1 september 2012. Hier werken ingenieurs, handelswetenschappers, informatici en een criminoloog. Zij hebben allemaal een grondige kennis van douane en accijnzen. Sinds de oprichting van de cel werden 331 websites gesloten. Het gaat meestal om websites waar men namaakgoederen en -geneesmiddelen verhandelt.

De opsporingen gebeuren op twee manieren:

  • De cel zoekt op het internet: dat is haar voornaamste taak. Om deze opsporingen te verrichten, maakt de cybersquad gebruik van publieke identificatietools maar ook van informatie uit de domeinregisters van het internet. Zij kan ook een beroep doen op een groep van dataminers. Die inventariseert een reeks interne en externe gegevensbanken die nuttig zijn voor de opsporing van fraude.
  • Het onderzoek kan ook worden opgestart nadat een postpakket in beslag werd genomen.

Een website op het internet sluiten is niet genoeg. De douane voert ook een onderzoek uit om de personen te identificeren die deze websites beheren. Als het Belgen zijn, volgt het parket de zaak verder op. Zo niet, werkt de AAD&A samen met haar buitenlandse collega’s.

(GRI - Indicator SO4)

language: 
fr
language: 
fr