Dag Duurzame Ontwikkeling 2013: medewerkers dagen de FOD Financiën uit

GRI
Indicator EN26 - In oktober 2013 heeft de dienst Duurzame Ontwikkeling (DO) de regels veranderd van de Dag Duurzame Ontwikkeling die hij sinds negen jaar organiseert. Voor het eerst hebben de medewerkers van de FOD de kans gekregen om duurzame ontwikkeling vorm te geven in hun overheidsdienst. De Dienst DO vroeg hen om onze werkgever ‘duurzaam’ uit te dagen. En ze hebben zich niet ingehouden.

De Dienst DO heeft zowat 60 verschillende voorstellen ontvangen. Na een eerste gesprek met de voorzitter van het Directiecomité, werd afgesproken om voor 42 daarvan een haalbaarheidsstudie te doen. De Regie der Gebouwen, Fedorest, de Stafdienst P&O, de Dienst Welzijn … werden of zullen worden geraadpleegd om de projecten op het goede spoor te zetten. De FOD stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze projecten een impact zullen hebben op zoveel mogelijk medewerkers, verspreid over de vele gebouwen van de overheidsdienst in België.

Enkele ontvangen suggesties: plaatsing van lichtdetectoren, een betere ondersteuning van slechtzienden, het gebruik van gerecycleerde inktpatronen, de oprichting van een archiveringsdienst, een meer doorgedreven sensibilisering voor duurzame ontwikkeling …

(GRI - Indicator EN26)

 
 
language: 
fr
language: 
fr