Coachingprogramma rond duurzame voeding

GRI
Indicator EN26 - Eind 2010 heeft de FOD Financiën het charter 'Engagementsverklaring naar een duurzame voeding' ondertekend. In 2011-2012 hebben drie restaurants van Fedorest vrijwillig een coachingprogramma in pilootfase gevolgd. Eind 2013 heeft de FOD Financiën de resultaten van dat programma van de vzw Vredeseilanden ontvangen. Het programma werd intussen uitgebreid tot zeven andere restaurants van Fedorest.

Van de tien verbintenissen uit het charter, springen er twee uit: minder vlees (vooral rood vlees) en meer lokale en seizoensgroenten en -fruit. De koks hebben verschillende workshops, opleidingen en degustaties per thema gevolgd. Ter afsluiting van het programma kregen alle medewerkers  van de FOD Financiën een vragenlijst toegestuurd.

Uit deze enquête kwamen bepaalde trends naar voren. De inspanning die in 2013 werd geleverd om het vleesverbruik in het algemeen te verminderen werd door ongeveer 70% van de respondenten opgemerkt. Groenten en fruit daarentegen zijn nog altijd te weinig op het bord terug te vinden. De waardering voor de vegetarische schotels is betrekkelijk goed en schommelt van 'gemiddeld' tot 'goed'. De medewerkers gaven in de enquête ook een aantal suggesties:

  • een gezond aanbod met weinig calorieën
  • zo veel mogelijk kiezen voor lokale producenten
  • de afvalberg verkleinen
  • verspilling van voedsel vermijden
  • kiezen voor gezonde, niet-bedreigde vis die op duurzame wijze wordt bevist of gekweekt

Hoewel er nog werk aan de winkel is, zijn de resultaten over het algemeen positief. De hoeveelheid vlees in de schotels is verminderd en er is ook een regelmatiger en meer uitgekiend vegetarisch aanbod. Fedorest heeft een werkgroep opgericht die duidelijke duurzame criteria opstelt waarmee in alle restaurants rekening zal worden gehouden.

(GRI - Indicator EN26)

language: 
fr
Katharina Beelen
collaboratrice du projet "Alimentation durable"
'Au fil des rencontres, nous avons beaucoup échangé et nous sommes ressortis grandis de cette expérience.'

Comment s’est passée la collaboration avec le SPF Finances ?

K.B. : "Quand nous avons pris connaissance du marché public, nous avons sauté sur l’occasion. A l’époque, nous venions juste de mettre au point un projet d’alimentation durable dans la restauration collective. Nous sommes heureux d’avoir remporté ce marché. La route a été sinueuse mais belle. Elle nous a menés à destination. Entre autres parce que nous sommes tous alimentés par le même désir : la préparation de repas sains et savoureux."

Pourquoi la route a-t-elle été sinueuse ? Avez-vous une anecdote à raconter à ce propos ?

K.B. : "Lors de notre première rencontre avec les différents cuisiniers, nous avons eu un peu peur. Je crois qu’ils ne s’étaient pas tous portés volontaires. Nous avons ressenti un certain scepticisme, que nous finissions par contracter nous aussi. Heureusement, cela n’a pas duré. Il a suffi de briser la glace et de discuter ouvertement pour qu’ils adhèrent au projet. Tout le monde a alors compris où était la place de chacun, que nous étions là pour les aider et les conseiller et non pour les juger ou s’immiscer dans leur travail. Au fil des rencontres (très différentes à chaque fois car chaque restaurant a sa propre spécificité), nous avons beaucoup échangé et nous sommes ressortis grandis de cette expérience."

Seriez-vous prêts pour une nouvelle collaboration ?

K.B. : "Bien sûr. Nous avons vécu des moments enrichissants au sein de chaque cuisine, qu’elles soient petites, grandes, plus ou moins axées sur le local ou le bio… Beau challenge à revivre avec plaisir."

 

language: 
nl
Katharina Beelen
medewerkster van het project "Duurzame voeding"
'Tijdens deze ontmoetingen, werd er veel van gedachten gewisseld en uiteindelijk heeft iedereen uit deze ervaring geleerd.'

Hoe is de samenwerking met de FOD Financiën verlopen?

K.B.: 'Toen de overheidsopdracht werd gelanceerd, hadden wij net een project voor duurzame voeding in de grootkeukens uitgewerkt. Wij zijn blij dat wij de opdracht hebben binnengehaald. De weg was bochtig, maar mooi. We hebben het doel  bereikt. Onder andere omdat we allemaal hetzelfde wilden: het bereiden van gezonde en lekkere maaltijden.'

Waarom was de weg zo bochtig? Kunt u ons daarvan een voorbeeld geven?

K.B.: 'Bij onze eerste ontmoeting met de verschillende koks zijn we toch bang geweest. Ik denk dat het niet allemaal om vrijwilligers ging. Wij hebben bij hen twijfel gevoeld en die heeft ons nadien ook wat aangestoken. Gelukkig is dat niet blijven duren. Eenmaal het ijs was gebroken en we vrijuit konden praten, hebben ook zij het project omarmd. Iedereen heeft vervolgens begrepen wat de bedoeling was: dat wij er waren om hen te helpen en raad te geven en niet om hen te beoordelen of ons met hun werk te bemoeien. Tijdens deze ontmoetingen (telkens zeer verschillend omdat elk restaurant zijn eigenheid heeft), werd er veel van gedachten gewisseld en uiteindelijk heeft iedereen uit deze ervaring geleerd.'

Ben je klaar voor een nieuwe samenwerking?

K.B.: 'Uiteraard. In elke keuken hebben we verrijkende momenten beleefd, en die uitdaging zullen we met plezier opnieuw aangaan.'