Aantal arbeidsongevallen en ziekteverzuim

GRI
Indicator LA7

Aantal arbeidsongevallen per werkplaats

2013 Antwerpen Limburg West- Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant Brussel Waals Brabant Namen Henegouwen Luik Luxemburg Totaal
arbeidsongevallen 40 13 26 59 18 14 5 18 60 47 6 306 (1,30%)
Brilbreukongevallen * 1 0 0 0 1 0 0 2 6 1 0 11 (0,04%)
Totaal arbeidsongevallen 41 13 26 59 19 14 5 20 66 48 6 317 (1,35%)
Ongevallen woon-werkverkeer 52 25 27 57 29 26 13 26 52 32 5 344 (1,46%)
Beroepsziekten 0 1 3 2 0 0 1 0 1 1 0 9 (0,03%)

* Een bril wordt beschouwd als een prothese of als een verlenging van het menselijk lichaam en wordt dan ook bij breuk volledig vergoed. Deze gevallen worden bij de arbeidsongevallen gerekend.

2012 Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant Brussel Waals Brabant Namen Hengouwen Luik Luxemburg Totaal
Arbeidsongevallen 44 18 23 28 19 87 4 28 35 42 11 339 (1,28%)
Brilbreukongevallen * 0 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 8 (0,03%)
Totaal arbeidsongevallen 44 19 23 28 19 90 4 29 38 42 11 347 (1,31%)
Ongevallen woon-werkverkeer 62 12 20 19 13 118 5 15 26 27 8 325 (1,23%)
Beroepsziekten 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 (0,02%)

* Een bril wordt beschouwd als een prothese of als een verlenging van het menselijk lichaam en wordt dan ook bij breuk volledig vergoed. Deze gevallen worden bij de arbeidsongevallen gerekend.

  2012 2013
Aantal arbeids- of arbeidswegongevallen met dodelijke afloop 0 0
Aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval (voor deze berekening werd alleen rekening gehouden met het aantal werkdagen en niet met de weekends; de "begindag" is de dag zelf van het arbeidsongeval of van het begin van de ziekte) 22.260 dagen 22.900 dagen

Opmerking 1

Kleine ongevallen worden niet officieel aangegeven. Zij zijn dan ook niet in deze tabel opgenomen.

Opmerking 2

De wetgeving houdt rekening met de ILO (International Labour Organization) -aanbevelingen.

Opmerking 3

Voor het geheel van de gebouwen van de FOD Financiën zijn tien preventieadviseurs actief die er op toezien dat de wetgeving over de veiligheidsnormen wordt nageleefd. Zij brengen hierover verslag uit aan de betrokken stafdiensten, afhankelijk van het op te lossen probleem; die aanbevelingen worden uitgevoerd in overleg met de econoom van het gebouw. Tegelijkertijd is een psychosociale cel belast met de behandeling van psychosociale kwesties op het werk.

Ziekteverzuim

Regio (woonplaats) Aantal medewerkers Percentage ziekteverzuimers (%) Ziekteverzuimpercentage (%)
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Brussel 1.323 1.253 58,58 61,77 5,18 5,30
Vlaanderen 17.010 16.533 67,03 68,38 5,81 5,99
Wallonië 11.698 11.256 69,64 71,70 7,61 7,95

Opmerking 1

Deze tabel houdt rekening met alle personen die in 2012 en 2013 voor de FOD Financiën gewerkt, inbegrepen dit met een contract van korte duur.

Opmerking 2

Het percentage ziekteverzuimers komt overeen met het gemiddeld aantal werknemers met minstens een ziekteverzuimdag in de bestudeerde periode vermenigvuldigd met 100 gedeeld door het aantal werknemers in de betrokken periode.

Opmerking 3

Het ziekteverzuimpercentage komt overeen met het aantal ziekteverzuimdagen vermenigvuldigd met 100 gedeeld door het product van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) en het aantal te presteren werkdagen van een VTE.

(GRI - Indicator LA7)

language: 
fr
language: 
fr