Controleacties om de spontane aangifte te stimuleren

Doeltreffendheid
In 2013 heeft de AAFisc de acties voortgezet bij bepaalde doelgroepen om de spontane naleving van de fiscale verplichtingen te stimuleren. Dit in het kader van haar fiscale controlestrategie.

 

Zo heeft de AAFisc een reeks van specifieke controleacties aangekondigd, met vermelding van het onderwerp van de controle en de betrokken doelgroepen.

 

 

De AAFisc heeft extra aandacht besteed aan:

  • niet-indiening van aangiften (nultolerantie voor alle belastingen)
  • splitsing van eigendomsrecht (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik om personenbelasting of vennootschapsbelasting te ontwijken)
  • verrekenprijzen (berekening en facturatie)
  • misbruik van vennootschapsstructuren (om personenbelasting te ontwijken)
  • horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet)
  • buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting)
  • gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen

De AAFisc heeft ook aangekondigd dat ze het aantal controles op de buitenlandse inkomens zal verhogen (uitgebreid dankzij de verbetering van de internationale uitwisselingen).

Bovendien wijst de AAFisc op bepaalde fiscale verplichtingen, meer bepaald voor advocaten wiens prestaties vanaf 1 januari 2014 onderworpen zijn aan een btw-tarief van 21%.

De AAFisc herinnerde de ondernemingen er ook aan dat ze verplicht zijn om bedrijfsvoorheffing te betalen voor de bezoldigingen die ze aan hun bedrijfsleiders uitbetalen. De AAFisc heeft aangekondigd in 2014 een controleactie te starten op niet-gestorte bedrijfsvoorheffing bij ondernemingen die hun situatie niet hebben geregulariseerd in 2013.

language: 
fr
language: 
fr